Ontstaan van het logo

Ieder kind zichzelf laten zijn

Montijn stelt zich ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, gericht op de ontwikkeling van ieder individueel kind, uitgaande van diens aangeboren creativiteit en verwondering.

Binnen ons onderwijs staat naast de overdracht van kennis ook die van waarden en normen centraal. Wij hechten veel belang aan het werken aan essentiƫle vaardigheden als zelfstandigheid en verantwoordelijkheid met respect voor medemens, omgeving en natuur.

Wij zien dat ieder individueel kind een omgeving nodig heeft waarin hij of zij zich kan ontplooien als individu, alleen of samen met anderen. Samenwerken met anderen dient te gebeuren in een omgeving die veilig is en vertrouwen geeft. Een omgeving waarin naast voldoende ondersteuning, ook vooral bewegingsruimte, vrijheid geboden wordt.

Is aan die voorwaarden voldaan, dan kan het kind blij zichzelf zijn en echt tot leren komen.