Montessori

“Het grootste teken van succes voor een leraar is om te kunnen zeggen: de kinderen werken nu alsof ik niet besta”

Maria Montessori

MKC Montijn geeft haar opvang en onderwijs vorm vanuit het gedachtegoed van de Maria Montessori. Naast de materialen en pedagogische uitgangspunten van Montessori, steunt de opvang en het onderwijs op Montijn nog op een aantal andere belangrijke pijlers waarmee we ons onderscheiden van andere scholen in de omgeving.

Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaanse arts en pedagoge en speelde een grote rol in hoe mensen in de 20e eeuw naar onderwijs keken. Haar focus lag daarbij op een combinatie van vrijheid, zelfstandigheid, zelfdiscipline en werklust van kinderen.

De eerste Nederlandse Montessorischool begon in Den Haag, ruim honderd jaar geleden. Vandaag de dag telt Nederland ruim tweehonderd Montessorischolen, waartoe ook peuterspeelzalen en middelbare scholen behoren.

Ontwikkeling van uw kind & pedagogisch klimaat

Bij Montijn vinden we het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich er fijn en veilig voelen; alleen op die manier kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.

We kijken in onze aanpak van opvang en onderwijs niet alleen naar de ideeën van Maria Montessori, maar ook naar wat tegenwoordig belangrijk wordt gevonden wat betreft lesgeven en didactiek in het onderwijs.

Veel aandacht is er binnen Montijn dan ook voor het pedagogisch klimaat.

Uitgangspunten Montessori-onderwijs

“We geven het kind de sleutel, maar hij moet de deur zelf openen”

Maria Montessori

Benieuwd naar de belangrijkste uitgangspunten van Montessorionderwijs?