KiVa programma

KiVa biedt een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel, en dus niet op individuen zoals pesters, slachtoffers, populaire kinderen of kinderen die weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben.

Wij streven er naar om, in elke groep, één keer in de twee weken een KiVa-les te geven. De lessen uit het KiVa-programma zijn verdeeld over 10 thema’s die schoolbreed aan de orde komen en waar wij u via de Montijn (onze nieuwsbrief) en een bord in de hal informeren.

Montijn heeft een KiVa-team aangesteld dat als aanspreekpunt voor leerkrachten, ouders en leerlingen functioneert. Het KiVa-team bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Gwen Janssen
    Leerkracht Middenbouw
  • Ivo Vossen
    Leerkracht Bovenbouw
  • Yvonne Arts
    Algemeen lid

Twee keer per jaar vullen de leerlingen de KiVa-monitor in. De uitkomsten hiervan geven ons meer zicht op de sociale veiligheid en de voortgang van de leerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkelingen. Mocht het nodig zijn, ondernemen wij naar aanleiding hiervan gerichte acties om te zorgen voor een fijnere sfeer in de klas.

Voor meer informatie over KiVa kunt u terecht op www.kivaschool.nl of bij een van de KiVa-team leden.

< Basisschool