Basisschool Montijn

Op een gegeven moment is het moment aangebroken dat uw kind naar de basisschool mag. Een bijzonder en ook best spannend moment. Voor u als ouder misschien nog wel meer dan voor uw kind.

Belangrijk om te weten voor u als ouder, is het feit dat basisschool Montijn onderwijs geeft vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori.

We hanteren verder het 5 gelijke dagen model waarbij alle schooldagen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. De kinderen lunchen op school (continu-rooster). Er is een uitzondering: op vrijdag zijn de kleuters (groepen 1 en 2) de hele dag vrij.

Daarnaast rust het onderwijs nog op een aantal andere, belangrijke pijlers waarmee basisschool Montijn zich onderscheidt van andere basisscholen in de omgeving van Beuningen. U vindt ze hieronder.

Biologie Plus School & Groene Schoolplein

Sinds 2013 mogen wij het kwaliteitsmerk Biologie Plus School dragen. Hiermee laten we zien dat we kiezen voor leerlingen die zelfstandig keuzes maken rondom voeding, gezondheid en duurzaamheid. Het groene schoolplein is niet alleen een feest om buiten te spelen, we maken er ook gebruik van tijdens ons (biologie-) onderwijs.

Muziekles door een vakdocent

Het is een bewuste keuze om de muzieklessen te laten geven door een vakdocent. De kinderen krijgen sinds jaren elke week minimaal 30 minuten muziekles. Voor veel ouders een reden om voor Montijn te kiezen en wij begrijpen dat helemaal!

Lezen is Top

Goed lezen begint naar ons idee bij het hebben van plezier in lezen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kunnen vinden van het juiste boek voor ieder kind speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe doe je dat?

Wij maken gebruik van het leesbevorderingsprogramma LisT lezen (Lezen is Top) waarbij kinderen door middel van minilesjes kennismaken met uiteenlopende soorten boeken.

Kinderen kunnen voor boeken terecht op ons eigen ‘Boekenplein’ op school, maar door de samenwerking met Bibliotheek op school ook schatgraven in een onuitputtelijke hoeveelheid actuele boeken en deze op school of thuis ook reserveren via Schoolwise.

Antipest programma

“Vrijheid in gebondenheid”

Maria Montessori

Met deze uitspraak wil Montessori zeggen dat er ook gewerkt moet worden aan (misschien) minder leuke dingen en dat er ook regels nodig zijn om je prettig te voelen. Het creëren van een veilig klimaat voor iedereen hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij werken met het KiVa-programma – dit is een schoolbreed, preventief antipestprogramma dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland.

Meer- en/of hoogbegaafd

Op Montijn proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en talenten van kinderen. In de groep maar in sommige gevallen ook daarbuiten. UNIT 9 is opgestart met als doel tegemoet te komen aan de behoeften van onze leerlingen die meer- en/of hoogbegaafd zijn.

Uw kind werkt op school met de digitale leeromgeving MOO waartoe hij/zij met zijn/haar persoonlijke inloggegevens altijd en overal toegang heeft tot een groot aantal onderwijs apps zoals Lijn 3, Nieuwsbegrip, Rekentuin, Taalzee en Wordsandbirds.

Op MOO kunnen de kinderen ook werken met een online Office-pakket. Het is zeker de moeite waard om daar als ouder even mee te kijken!

Samen

Binnen de Montessori-visie sluiten opvoeding (thuis) en onderwijs bij elkaar aan.

Door de keuze te maken voor ons type onderwijs voor uw kind, gaan wij er vanuit dat u net als wij, veel waarde hecht aan ouderparticipatie en betrokkenheid bij alles wat er binnen Montijn gebeurt.

Wij zijn erg blij met de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging waarin u als ouder kunt plaatsnemen.

Ook stellen we uw mening op prijs, dus spreek ons aan als u vragen of opmerkingen heeft. Voor praktische zaken kunt u terecht bij de leidsters, leerkrachten en ondersteunend personeel van Montijn. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt op inhoudelijk niveau verwijzen wij u door naar het Management Team of Raad van Toezicht.

Schoolkalender

De laatste versie van de Schoolkalender kunt u vinden in de Ouder App.

Schoolgids

Wilt u zich nog verder oriënteren, dan verwijzen wij u ook naar onze schoolgids, die jaarlijks wordt geactualiseerd.

Ouder App

De communicatie vanuit school gebeurt sinds schooljaar 2021-2022 voornamelijk via de ouder app “Parro”

Als ouders installeert u deze app op uw telefoon. U weet dan zeker dat u altijd op de hoogte bent!

Ziekmelden doet u ook via deze app.

Een aanvraagformulier voor bijzonder verlof kunt u hier downloaden.

Enthousiast?

Zijn u en uw kind enthousiast na het bekijken van onze site?

Dan verwelkomen wij u graag voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.