Oudervereniging (OV)

De OV van Montijn heeft zichzelf als doel gesteld:

de samenwerking tussen ouders en team te bevorderen om, passend binnen de visie van de school, te werken aan een klimaat waarin onze kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.”

Dit doen zij door: 

 • ouderbetrokkenheid te stimuleren en organiseren, zodat ze leerkrachten ondersteunen bij het opzetten, uitvoeren van activiteiten en vieringen en deze door middel van de ouderbijdrage financieren
 • bijdragen aan het vormen van een veilige en gezonde leeromgeving
 • communicatie tussen ouders en team te ondersteunen, zodat er voor ouders meer inzicht komt in wat er op school gebeurt en de gedachte daarachter
 • het team meer inzicht geven op wat er bij de ouders leeft 

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in de OV: 

Ouders:

 • Steven van Aerde (penningmeester)
 • Judith Aalbers
 • Femke van Duuren
 • Ilse Burgers
 • Femke van den Boom

Leerkrachten:

 • Sanne Sluimer
 • Joyce Wolters

Contactadres: oudervereniging@mkc-montijn.nl 

< Basisschool