Pedagogisch klimaat

Leefgemeenschap

De sfeer waarin kinderen opgroeien, is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen met het hoofd leren, maar ook zelfvertrouwen opbouwen, zichzelf leren kennen, verantwoordelijkheid leren en durven nemen, positief gedrag aanleren, verdraagzaam leren zijn, respect voor anderen ontwikkelen, in aanraking komen met andere opvattingen, leren hun eigen mening te geven.

Werkwijze

De leerkracht bevordert de samenwerking tussen de kinderen. Naast het individuele werken wordt er door de leerkracht bij verschillende leergebieden bewust groepsgewijs gewerkt. De kinderen werken niet slechts in hun eigen lokaal. Zij kunnen individueel of in groepjes op andere plaatsen in de school bezig zijn.

Zitten blijven

Kinderen kunnen op een Montessorischool niet blijven zitten in de traditionele zin van het woord. Als de ontwikkeling van een kind langzamer of sneller verloopt dan gemiddeld, hoeft het kind de leerstof van het afgelopen jaar niet opnieuw te doen, maar kan het gewoon op het eigen niveau verder gaan. Het kan dus voorkomen dat kinderen langer of korter op onze school blijven dan de gebruikelijke 8 jaar.

< Montessori-onderwijs