LisT (Lezen is Top)

LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak.

Op school wordt de afkorting vertaald naar Lezen IS Top!

Leesmotivatie is bij deze methodiek de grootste sleutel tot het verbeteren van de leesresultaten.

Tijdens het voortgezet lezen in groep 4 tot en met 8 lezen de leerlingen in zelfgekozen boeken. Afhankelijk van hun niveau lezen ze met een tutor uit de hogere klassen, met een leeftijdsgenoot of lezen ze stil. Hierbij wordt groepsdoorbrekend gewerkt met Hommel-klassen (hardop ondersteunend lezen) en Stilleesklassen.

Twee keer per week start de leesles met een minilesje aan de hand van een fragment uit een lees- of informatieboek, een verhaal of een ander geschreven tekst. Het doel van een miniles ofwel boekenbabbel is boekpromotie. Aan het einde van een miniles krijgen de leerlingen een lezersvraag mee en gaan ze lezen in hun zelfgekozen leesboek. De lezersvraag activeert de leerlingen om na te denken over hun eigen leesboek. Na het lezen komt de leerkracht terug op de lezersvraag.

De andere drie dagen wordt er voorgelezen uit een vast voorleesboek maar krijgen de leerlingen ook een lezersvraag mee. List-lezen staat iedere schooldag op het lesprogramma. De lessen duren 30 minuten.

< Basisschool