Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten belast is met het houden van toezicht. De Raad van Toezicht en het bestuur hebben afgesproken zich te houden aan de “Code goed bestuur” van de PO-raad.

Op dit moment bestaat de RvT uit de volgende leden:

  • Erlinde Braam-Vemer (voorzitter)
  • Najib Zamani (vice voorzitter)
  • Nicolien Bredenoord (commissaris)
  • Gert-Jan van Vorst (secretaris)

Contactadres: rvt@mkc-montijn.nl

< Basisschool