Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten belast is met het houden van toezicht. De Raad van Toezicht en het bestuur hebben afgesproken zich te houden aan de “Code goed bestuur” van de PO-raad.

Op dit moment bestaat de RvT uit de volgende leden:

  • Erlinde Braam-Vemer (voorzitter)
  • Najib Zamani (vice voorzitter)
  • Gert-Jan van Vorst (secretaris)

Contactadres: rvt@mkc-montijn.nl

____________________________

VACATURE

Montessori Kind Centrum (MKC) Montijn is een samenwerking tussen basisschool Montijn en KION kinderopvang. Zij werken nauw samen aan de ontwikkeling van kinderen van 0- 13 jaar. Algemeen betekent dit dat een kind op een vertrouwde plek naar de kinderopvang en vervolgens naar school gaat want het kinderdagverblijf, de peutergroep en de buitenschoolse opvang zitten samen met de basisschool in hetzelfde gebouw. Onze school staat open voor kinderen van ouders van alle gezindten en levensbeschouwelijke opvattingen. Tegelijkertijd zijn we een bijzondere school omdat we werken op basis van de uitgangspunten van Maria Montessori. De school telt 255 leerlingen en laat een gestage groei zien.

Aan het hoofd van de school staat een directeur-bestuurder. Het is de taak van directeur- bestuurder om binnen alle maatschappelijke ontwikkelingen te zorgen voor goed en eigentijds onderwijs, toegesneden op ieder individueel kind. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de directeur-bestuurder om de kwaliteit en continuïteit van basisschool Montijn te waarborgen vanuit een onafhankelijke rol. De Raad van Toezicht vervult tevens de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. Een lid van de Raad van Toezicht wordt bezoldigd volgens de richtlijnen van de Code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen.

Per direct zoeken wij 1 lid voor de Raad van Toezicht.

Een lid met passie voor het basisonderwijs en gevoel voor financiën en bedrijfskundige zaken.  Er is voor deze positie geen inhoudelijk onderwijskundige ervaring vereist.

Eigenschappen/kenmerken waarnaar de RvT op zoek is, zijn:

Enthousiasme, op hoog abstractieniveau kunnen denken en acteren, een open positief kritische houding, verbinder.

Gaat goed onderwijs u ook aan het hart en denkt u met uw kennis, ervaring en (lokaal) netwerk een goede aanvulling te zijn op ons team, dan nodigen wij u uit uiterlijk 15 oktober 2021 contact met ons op te nemen via
yvonne@mkc-montijn.nl

< Basisschool