Kinderdagverblijf Montijn

Kinderdagverblijf Montijn is onderdeel van Montessori Kindcentrum Montijn.

Doordat we in hetzelfde gebouw zitten als de peutergroep, de basisschool en de buitenschoolse opvang en dezelfde visie uitdragen, vormen we een vertrouwde plek voor kinderen van 0-13 jaar. 

De visie van Maria Montessori nemen wij mee in onze werkwijze. Een belangrijke uitspraak van Maria Montessori is ‘Help mij het zelf te doen’. Het bevorderen van zelfstandigheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken vinden wij belangrijk. Dit wordt onder andere gestimuleerd door duidelijke kaders te stellen waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken en door in te gaan op de interesse van het kind.

Door met een verticale groep te werken kunnen de jongere kinderen leren van de oudste kinderen en kunnen de oudste kinderen weer veel leren van de omgang met de jongere kinderen.

We werken ook veel in kleine groepjes waardoor er voor elke ontwikkelingsfase ruimte en uitdaging is.

Enthousiast?

De medewerkers van Kinderopvang Montijn geven u graag een rondleiding. Meld u aan via www.kion.nl.

Wilt u meer weten over KION of heeft u vragen over de beschikbaarheid? Neem dan contact op met afdeling Klantrelaties via 024 382 26 55 of klantrelaties@kion.nl.