Peutergroep Montijn

Voor een kind is de start op de basisschool een grote mijlpaal, net zoals voor de ouders. Om deze start zo goed mogelijk te laten verlopen is het goed om uw kind voor te bereiden. In een peutergroep leert uw kind spelenderwijs deel uit te maken van een groep, zich te concentreren, te luisteren, na te denken en nog veel meer andere vaardigheden.

Peutergroep Montijn is onderdeel van Montessori Kindcentrum Montijn. Doordat we in hetzelfde gebouw zitten als het kinderdagverblijf, de basisschool en de buitenschoolse opvang en dezelfde visie uitdragen, vormen we een vertrouwde plek voor kinderen van 0-13 jaar. 

We werken met de pedagogische visie van Maria Montessori. Een belangrijke uitspraak van Maria Montessori is “Help mij het zelf te doen”. Het bevorderen van zelfstandigheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken vinden wij erg belangrijk. We stimuleren dit onder andere door duidelijke kaders te stellen waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken, met materialen te werken waarbij zij zichzelf kunnen controleren en door in te gaan op de interesses van het kind. Daarnaast schenken we veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling van de peuters.

KION biedt Voorschoolse Educatie (VE). Peuters ontwikkelen zich op een hoog tempo en het kan altijd gebeuren dat de ontwikkeling op een bepaald gebied wat achterblijft. Met behulp van speciale VE-methodes kunnen de pedagogisch medewerkers uw kind goed begeleiden om de achtergebleven vaardigheid op een leuke manier te ontwikkelen.

Enthousiast?

De medewerkers van Peutergroep Montijn geven u graag een rondleiding. Meld u aan via www.kion.nl.

Wilt u meer weten over KION of heeft u vragen over de beschikbaarheid? Neem dan contact op met afdeling Klantrelaties via 024 382 26 55 of klantrelaties@kion.nl.