Buitenschoolse opvang Montijn

BSO Montijn is onderdeel van Montessori Kindcentrum Montijn. Hier delen het kinderdagverblijf, de peutergroep, de basisschool en de buitenschoolse opvang niet alleen hetzelfde gebouw, we werken ook nauw samen vanuit dezelfde visie (Maria Montessori). Hierdoor is het kindcentrum een vertrouwde plek en hoeft uw kind na school niet te schakelen naar een andere omgeving met andere regels.

Het bevorderen van zelfstandigheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken vinden wij belangrijk. Dit wordt onder andere gestimuleerd door duidelijke kaders te stellen waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken en door aandacht te hebben voor de interesses van het kind.

Buiten spelen kunnen de kinderen op het ‘groene schoolplein’ dat de komende tijd nog verder wordt uitgebreid.

Ook binnen is er veel ruimte doordat we naast de groepsruimte dagelijks gebruik maken van de grote hal en de gymzaal.

We bieden dagelijks activiteiten aan waar kinderen aan mee kunnen doen, maar uw kind krijgt alle ruimte om zelf te kiezen. In een hoekje van de bank wegkruipen met een boek of een balletje trappen met vrienden kan natuurlijk ook.

Het Team

Enthousiast?

De medewerkers van Buitenschoolse opvang Montijn geven u graag een rondleiding. Meld u aan via www.kion.nl.

Wilt u meer weten over KION of heeft u vragen over de beschikbaarheid? Neem dan contact op met afdeling Klantrelaties via 024 382 26 55 of klantrelaties@kion.nl.